Blommenholm vel

Årsmøtet 2015

Velformann Charles Jensen var møteleder for årsmøte 2015. Trettifem medlemmer fant veien til møtet og de fikk høre status for E18-prosjektet og om styrets viktigste saker i 2014:

Styrets har et arbeidsprogram som sier at velforeningen skal ivareta beboernes lokale interesser og er områdets talerør overfor offentlige myndigheter og selskaper når det gjelder:

  1. Arealbruk, herunder friareal, fellesareal og grønnstruktur
  2. Utbyggingsplaner og reguleringsplaner
  3. Trafikksikkerhet og kommunikasjon
  4. Tilbud til barn og unge
  5. Nærmiljø
  6. Offentlige tjenestetilbud

Etter en kort pause med servering av kaffe og Ringerikskringle fortsatte årsmøtet ved at Knut Gløersen og Benedicte Petersen fra Statens Veivesen ga en oppdatering på status for E18-prosjektet.

Last ned protokollen med detlajer (pdf): Protokoll_årsmøte_Blommenholm_vel_2015

Regnskapsfører Britt Otterhals fikk en hyggelig applaus og blomsterhilsen for lang og tro tjeneste. Hun har flyttet ut av vellet og gav dermed stafettpinnen videre til Kjetil Høydal.

årsmøte_2015_03

Foto: Christine Munch