Blommenholm vel

Blommenholm stasjon åpnes ikke

Høvik stasjon blir forsinket grunnet Thales og dermed også Blommenholm stasjon. Åpningen vil forhåpentligvis skje 1. desember 2015.

Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

Thales Norway AS har meldt om nye forsinkelser i prosjektet. Jernbaneverket har derfor besluttet å utsette åpningen av Høvik til den ordinære ruteendringen som skjer i desember.

Jernbaneverket beklager de ulempene dette medfører for de reisende. Dagens ruteopplegg må videreføres fram til desember, og i tillegg til Høvik må også Stabekk og Blommenholm holdes stengt. Det blir også utsettelse av de ruteforbedringene som er planlagt når Høvik åpner.

Da skal flere NSB-tog fra Østfoldbanen få Stabekk som endepunkt og det blir ytterligere ett flytog i timen fra Lysaker

Forsinkelsene fra leverandøren gjør at Jernbaneverket fremmer økonomiske krav mot Thales.

 

Foto: Gro Elden