Blommenholm vel

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

1.Styrets sammensetning og kontakten med velmedlemmene

2. Antall medlemmer og kontingentinngangen

3. Ajourføring av medlemslisten

4. Gruskassene

5. Brøyting av veiene og parkering

6. Veilysene

7. Tettere digital kontakt med medlemmene

8. Innsamling av kvist og hageavfall

9. Benker på Blommenholm

10. Stien i Flyinnveien

11. Ny Renovasjonsplan i Bærum

12. Planene om en ny og bedre E18 gjennom Bærum

13. Planer om utbygging av tomtene Blommenholmveien 1 og 1B, og Blommenholmveien 2

14. Fortetting på Blommenholm

15. Hjemmesiden og hjemmesideredaktør

16. Samarbeidet med Bærum kommune

17. Viktige saker 2017/18

18. Økonomi

Last ned: Innkalling_årsmøte_2017

Årsberetning_2017

Ryddeaksjon_2017

Velkommen onsdag 22. mars 2017 kl. 18.00 i musikksalen på Blommenholm skole. Varaordfører Ole Kristian Udnes kommer. Det blir viktige saker, nærmiljø, naboskap og kringle (eller bløtkake).