Blommenholm vel

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.


Tips for å sikre at kvisten blir hentet
– Kvisten har lengde på maksimum 2 meter og tykkelse på maksimum 12 cm
– Den buntes godt med hyssing eller tynt tau – ikke ståltråd
– Løv, gress og småkvist kan fylles i sekk. Sekkene foldes i toppen, men bindes ikke igjen.
– Sekker med løv og kvist må ikke bli urimelig tunge
– Annet avfall blir ikke tatt med. Ikke gjem annet avfall i sekkene.
– Det er fint om 2 til 4 naboer kan sette avfallet samlet.
– Husk at bilen kan ikke kjøre inn i de minste stikkveiene.

Det aller beste er kompostering!
Kompostering av løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage er et godt alternativ. Dermed nyttiggjøres hagens egne ressurser, og Blommenholm vels utgifter til innsamlingen reduseres. Denne innsamlingen er dyr for vellet, og vi må prøve å redusere avfallsmengden.

Annet alternativ
Du kan kjøre hageavfallet for gratis levering på Ramstad skole søndagene før ryddeaksjonen. Følg med i Bæringen for å få detaljer om dette.

Ikke tillatt
Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fyller derfor et viktig behov.

Bilde: Anne-Kristin (Peppe) U-S Munch holder på med våraksjonen i hageanlegget rundt Villa Fredheim. Foto: Christine Munch © 2012