Årsmøte 21. mars

Velkommen onsdag 21. mars 2018 kl. 19.00 i musikksalen på Blommenholm skole. Det blir viktige saker om blant annet nærmiljø og trafikksikkerhet. I tillegg til at det er en mulighet for å møte andre blommenholmere. 

Velformann Charles Jensen snakker foran full sal på Blommenholm skole.

Velformann Charles Jensen snakker foran full sal på Blommenholm skole.

Varaordfører Ole Kristian Udnes og velformann Charles Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Sandboe tar fra Ringerikskringelen.

Varaordfører Ole Kristian holder innlegg om Bærum i 2035.

Varaordfører Ole Kristian holder innlegg om Bærum i 2035.

Valgkomitéen fra venstre Marianne Lien, Hans Lindemann og Kathrine Roede.