Blommenholm vel

Vennskapspilotene

Har du lagt merke til noen barn som står litt utenfor, ligger et par skritt bak de andre på vei til skolen eller bare står litt på siden i skolegården?

Hver dag vet vi at flere barn kjenner på følelsen av å ”være utenfor”. Det kan være noe ”så lite” som å ha en følelse av ikke å bli hørt av medelever, ikke å bli sett  – og i verste fall føle at man ikke har noen venner. Vi har ansvar for å gjøre noe med det, og det er lett å gjøre noe.

Utdanningsdirektoratet satte høsten 2012 temaet på agendaen i form av en kampanje der voksne er den viktigste målgruppen. Det handler nemlig om at vi voksne har ansvar, vi voksne kan skape vennskap, vi kan se bedre, høre bedre og følge med bedre.

Kampanjen ”Voksne skaper vennskap” handler om at voksne tar ansvar for –  og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet.
En gruppe foreldre ved Blommenholm skole har sammen dannet en gruppe som heter Vennskapspilotene. Vennskapspilotene skal jobbe for å fremme vennskap og trivsel på Blommenholm skole.

Følg lenken og finn tips til vennskap: Vennskapspilotene