Blommenholm vel

Detaljregulering av Blommenholmveien 1

Rema etablering midtre Østland AS ønsker å etablere en REMA 1000-butikk på tomtene i Blommenholmveien 1 og 1b. Merknader til planarbeidet skal innen 3. mars 2017 rettes til LINK Arkitektur AS. Informasjonsbrevet er tilgjengelig fra baerum.kommune.no

Kontaktperson hos LINK Arkitektur:
Martin Rasch Ersdal:  402 23 384 eller mre@linkarkitektur.no