Blommenholm vel
Ny ordning for renovasjon
Ny ordning for renovasjon

Ny ordning for renovasjon

Det blir god tid til å forberede seg på ny ordning for renovasjon. Som en kosulent fra kommunen uttalte: «Det har tatt så lang tid å få dette på plass. Vi vet at mange innbyggere gleder seg, er godt forberedt…