Blommenholm vel

blommenholm vel

Nytt om Lakseberget
Nytt om Lakseberget

Nytt om Lakseberget

Saken om utfyllingen er nå klar for politisk behandling og skal opp i Planutvalget torsdag 22.10 kl. 17 -19.   Sakspapirene finner du her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020019817& Uttalelsen fra Blommenholm Vel er en del av saksgrunnlaget.   For de som er ønsker å følge…