Blommenholm vel

Liste over gruskasser

Hvis gruskassen i ditt område er tom, lekk eller tyver har vært på ferde, se hvilken rode gruskassen er i og kontakt din rodesjef for å gi beskjed.

Se også kart over gruskassene

Kassenummer, sted og (rodenummer):

1 Skogstien ved nr. 1 (Rode 4) 
2 Skogstien i bakke mot Stasjonsveien (Rode 4)
3 Skogstien ved nr. 28. (Rode 4)
4 Oksehovedveien midtveis (Rode 2)
5 Oksehovedveien ved nr. 10 (Rode 2)
6 Oksehovedveien under trapp (Rode 2)
7 Over trapp fra Bjerkåsen (Rode 1)
8 Bjerkåsen ved nr. 7 (Rode 1)
9 Bjerkåsen ved nr. 5 (Rode 1)
10 Halvorsens vei ved skolen (Rode 2)
11 Stasjonsstien i bakke (Rode 5)
12 Gamle Drammensvei/Bl.holmveien (Rode 5)
13 Gamle Drammensvei ved Sjøveien (Rode 9) 
14 Gamle Drammensvei på Tomtebakken (Rode 9) 
15 Flyinnveien x 2 (Rode 9) 
16 Gamle Drammensvei ved Damstua (Rode 9) 
17 Gamle Drammensvei v Bl.h. Barnehage (Rode 9)
18 Homans vei/Anthon Walles vei (Rode 8)
19 Preståsen i sving (Rode 7)
20 Preståsen ved snuplass (Rode 7)
21 Homans vei i bakke (Rode 6)
22 Sverrestien innerst ved snuplass (Rode 6)
23 Blommenholmveien innerst ved nr. 40 (Rode 3)