Blommenholm vel

Innsamling av hageavfall

Vellets kvistinnsamiing 2024 foregår fra 18. april til 4. mai.

Alle medlemmer blir informert om årets innsamling gjennom e-post eller via nettsidene og på Facebook.

Du kan legge kvist og hageavfall i veikanten der du bor. Vellet engasjerer en profesjonell aktør som samler inn, og gir beboerne informasjon i forkant om aksjonen via eget skriv, og på denne siden.

Tips for å sikre at kvisten blir hentet
– Kvisten har lengde på maksimum 2 meter og tykkelse på maksimum 15 cm
– Den buntes godt med hyssing eller tynt tau – ikke ståltråd
– Løv, gress og småkvist kan fylles i sekk. Sekkene foldes i toppen, men bindes ikke igjen.
– Sekker med løv og kvist må ikke bli urimelig tunge
– Annet avfall blir ikke tatt med. Ikke gjem annet avfall i sekkene.
– Det er fint om 2 til 4 naboer kan sette avfallet samlet.
– Husk at bilen kan ikke kjøre inn i de minste stikkveiene.

Det aller beste er kompostering!
Kompostering av løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage er et godt alternativ. Dermed nyttiggjøres hagens egne ressurser, og Blommenholm vels utgifter til innsamlingen reduseres. Denne innsamlingen er dyr for vellet, og vi må prøve å redusere avfallsmengden.

Levere selv?
Du kan kjøre hageavfallet for gratis levering på Isi.

Bråtebrenning ikke tillatt
Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fyller derfor et viktig behov.

 

På bildet nedenfor holder Anne-Kristin (Peppe) U-S Munch på med våraksjonen i hageanlegget rundt Villa Fredheim. Foto: Christine Munch © 2012