Blommenholm vel

Stier og gangveier

Det finnes mange stier og gangveier innenfor i området. De fleste av disse finner du på kartet nedenfor.

Vellet har oppfølgingsansvar for disse:

  1. Stien mellom Sjøveien og Homansvei, og videre mellom Homansvei og Preståsen
  2. Stien mellom Anthon Wallesvei (ved Preståsen) og Homansvei ved Flyinndammen
  3. Stien mellom Oksehovedveien og Bjerkåsen
  4. Skogsstien mellom Ingerlien og Blommenholmveien, og videre til Gamle Drammensvei

I tillegg følger velet opp saken om å etablere en sti mellom Flyinnveien og Homansvei.