Blommenholm vel

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 i tunnel under Sandvika står ferdig rundt 2030. Kommunen planlegger bl.a. å fylle ut et område ved Lakseberget med masse. Vellet engasjerer seg i denne saken.

Kommunen har en temaside for utvikling av denne delen av Sandvika og du kan følge saken i sin helhet der.

Vår oppsummering av saken

Kommunen arbeider med en reguleringsplan for selve utfyllingen. Hensikten med dette planforslaget er å tilrettelegge for utfylling og nytt areal langs Lakseberget, noe som gir grunnlag for utviklingen av området og sjøfronten i Sandvika. Samtidig muliggjør det deponering av overskuddsmasser fra Ringeriksbanen, E18 og Fornebubanen. Anleggsstart for Ringeriksbanen er forventet i 2021, mens forventet byggestart for E18 i tunnel under Sandvika er i 2025.

Kommunen foreslår i september 2019 å etablere en innkjøring fra Blommenholm Båtforening langs sjøen mot Sjøholmen når en eventuell utfylling vil skje. 

I 2018 gjennomførte kommunen en mulighetsstudie om å utforske og utforme den nye sjøfronten i Sandvika. Planområdet strekker seg fra Kjørbo, Kadettangen og helt ut til solvikstranda, og inkluderer Lakseberget, Sjøholmen og Henie Onstad kunstsenter. Mulighetsstudiet for sjøfronten er et oppdrag som har handlet om bevaring, landskapsforming, transformering og byutvikling. 

Vellets beboere langs Lakseberget har i sin høringsuttalelse motsatt seg både selve utfyllingen og den etterfølgende bymessige bebyggelsen. De mener også at etter den store utfyllingen på Kadettangen så må det nå være tid for å bevare det som er igjen av Sandviksbukta og at området langs Lakseberget utvikles som en strandsone når E18 blir lagt i tunnel.

Skisse over planområde

Skisse over Sandvika Sjøfront