Blommenholm vel

Kontingent

Alle som eier eiendom innenfor vårt område har tvungen medlemskontingent. Kjøper og selger av et hus er solidarisk ansvarlige for kontingenten, men for nye hus betales ikke kontingent hvis innflyttingen skjer sent på året.

Kontingenten er kr 400,- for 2022. For leiligheter er den kr. 300,-. Støttemedlemmer betaler kr. 200,-

Faktura sendes ut i april/mai og du kan betale til kontonummer  9235 19 13276 eller via VIPPS til ”Blommenholm Vel” eller 514410.

Husk å angi navn ditt og eiendommen det gjelder. Bor du et annet sted, ønsker vi en faktureringsadresse, eller din e-post. Fra 2022 kan du betale via e-faktura.