Blommenholm vel

Formål

Formålet er beskrevet i vedtektene, og avsnittet lyder som følger:

Blommenholm vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøter bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboere og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrøer områdets og befolkningens interesser.

Vellet gir uttalelser om saker som vedrøer vellet. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.