Blommenholm vel

Historien

Blommenholm vel ble stiftet på Walles Hotel 25. september 1911. Det var konsul Hans Biørnstad som tok initiativet. Det fremlagte forslaget til lover ble enstemmig vedtatt av de 17 fremmøtte parselleierne, og Biørnstad ble valgt til formann.

Det var flere oppgaver den nystiftede velforeningen straks måtte gi seg i kast med. Styreprotokollen fra de første årene forteller om alle de anstrengelser som ble gjort for å bedre kommunikasjonene. Blommenholm var jo bare et stoppested for et fåtall tog, ingen stasjon. Og veiene var skrøplige. Et «skjønnhetsråd» ble stiftet, og rådet fikk utplassert veibelysning på Drammensveien og forskjellige andre steder. Utgiftene til veibelysningen var den største posten på budsjettet med flere hundre kroner, og 50 kroner ble dessuten bevilget til vanning av Drammensveien. Medlemskontingenten var 10 kroner, og det årlige kommunebidraget kroner 200.

Mesteparten av historien er samlet i fire jubileumsbøker, ta en titt på disse i  menyen «Lokalhistorie»

Blommenholm vel har også i dag varierte oppgaver. Noen oppgaver vil komme til og andre velges bort. Eneste mulighet for å ha et godt fungerende vel er at alle medlemmer kommer med sine innspill og bidrag. Velkommen til Blommenholm vel.