Blommenholm vel

E18 forbi Blommenholm

Siste nytt i saken pr. oktober 2020 er at fylkesrådet i Viken har sagt ja til å stille garanti for sin del til først del av prosjektet som gjelder strekningen Lysaker-Strand. Det samme har Bærum kommune. Det er enda ikke besluttet oppstart og det kan være flere skjær i sjøen.

E18-korridoren Lysaker – Slependen
Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18-utbyggingen i juni 2018. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika.

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden. Etter de siste opplysningene vi har vil bompengeavgiften for strekningen bli kr 44 tur-retur Oslo.

Se informasjon om veiprosjektet på Statens Vegvesen

Se informasjon hos Bærum Kommune