Blommenholm vel

Jubileumsboken – 25 år

Du kan se vellets første jubileumsbok som ble utgitt i 1936. Her er det et interessant knippe med historier om Blommenholm og et innblikk i hva som opptok beboere i mellomkrigstiden. Boken er delt opp i to filer hver på 100 sider.

I den første delen som består av side 1-100 kan du lese gamle historier om Blommenholm og hovedgården, vellets stiftelse og første barneår, tiden under og etter første verdenskrig.

I andre del fra side 101-199 finner du interessante historier om den «nyere tid» og innlegg fra tidens formenn, havene på Blommenholm, Blommenholm dameforening, og om sjøen og tennisklubben.