Blommenholm vel

Jubileumsboken – 25 år

Du kan se vellets første jubileumsbok som ble utgitt i 1936. Her er det et interessant knippe med historier om Blommenholm og et innblikk i hva som opptok beboere i mellomkrigstiden. Boken er delt opp i to filer hver på 100 sider.

I den første delen som består av side 1-100 kan du lese gamle historier om Blommenholm og hovedgården, vellets stiftelse og første barneår, tiden under og etter første verdenskrig.

 • Blommenholm hovedgård – side 5
 • Minner fra det gamle Blommenholm (av Anne Halvorsen) – side 9
 • A/S Blommenholm – side 24
 • Vellets stiftelse og første barneår 1911-1914 – side 39
 • Krigsårene 1914-1919 – side 47
 • Etterkrigsårene 1919-1925 – side 66

I andre del fra side 101-199 finner du interessante historier om den «nyere tid» og innlegg fra tidens formenn, havene på Blommenholm, Blommenholm dameforening, og om sjøen og tennisklubben.

 • Den nyere tid 1926-1929 – side 103
 • Den nyeste tid 1930-1936 – side 135
 • Formennene har ordet – 147
 • Komponist Ole Olsen på Hasselbakken – side 169
 • Litt om havene på Blommenholm – side 171
 • Vestbanebetraktninger og minner – side 177
 • Blommenholms dameforening – side 182
 • Blommenholm og sjøen – side 185
 • Blommenholm tennisklubb – side 190
 • Huskeliste for velstyremedlemmer – side 195
 • Blommenholmsangen «Vårt Blommenholm» – side 199