Blommenholm vel

Gi innspill til nettsidene

Nettredaktør er for tiden Morten Østby-Deglum.

Send innspill i form forbedringsønsker, feil, ris og ros til: web@blommenholmvel.no

Vil du bidra med informasjon?

Nettsidene våre trenger engasjerte blommenholmere for å holdes oppdatert og livlig.

Du kan selv skrive innlegg og kommentere på Facebooksidene våre https://www.facebook.com/blommenholmvel/

Vi vil gjerne ha bidrag fra deg på blommenholmvel.no, og vi vil hjelpe deg å redigere det for deg. Send det på e-post til oss.

Tips:

  • Ikke for lang tekst
  • legg gjerne ved et bilde, og gi navn på fotograf
  • legg gjerne ved lenker eller annen relevant informasjon
  • vedlegg som beboerne skal laste ned (gjerne pdf)