Blommenholm vel

Blommenholm stasjon

Ombygging av Blommenholm stasjon
Styret har siden årsmøtet 2013 arbeidet for at ombyggingen skal innebære en universell utforming av stasjonen slik at adkomst til plattformen blir bedre. Vi har vært i løpende dialog med Jernbaneverket om denne saken. Vi har også hatt et stort oppslag i Budstikka. Videre har vi involvert Norsk Handikapforbund, Likestillings- og Diskrimineringsombudet og tilslutt Samferdselsministeren – uten å nå frem i saken. Jernbaneverket har pusset opp stasjonen for 8 millioner kroner, men ikke sørget for universell utforming.

Som det har fremkommet i media, vil leveransene av signalanlegget bli forsinket. Vi er informert fra Jernbaneverket at åpning av strekningen tidligst kan skje andre kvartal i 2015. Jernbaneverket har en Facebook-side med oppdatert informasjon om prosjektet: https://www.facebook.com/jbvhovik

Midlertidig stenging fra 7. april 2013
Jernbaneverket bygger ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Strekningen Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) er stengt i perioden søndag 7. april 2013 og åpnes tidligst andre kvartal i 2015. I denne perioden kjører alle tog Lysaker-Sandvika direkte gjennom Bærumstunnelen.

Passasjerer til/fra Blommenholm, Høvik og Stabekk bes benytte forsterket busstilbud fra Ruter. For rutetider på bussene sjekk ruter.no

Blommenholm
Linje 122 som stopper ekstra rett ved stasjonen
Linje 732 fra Stajonsveien bussholdeplass. (8 min gangtid fra Blommenholm stasjon)
Linje 121 fra Drageveien busstopp. (17 min gangtid fra Blommenholm stasjon)
Linje 151 fra Blommenholm busstopp. (17 min gangtid fra Blommenholm stasjon)

Feiringen av Blommenholm togstasjons 100-årsdag i 2010. Foto: Christine Munch © 2010