Blommenholm vel

Jubileumsboken – 50 år

Se vellets andre jubileumsbok som ble utgitt i 1961. Her er det fine artikler og bilder om hva som skjedde på Blommenholm i de første 50 årene vellet eksisterte. Boken er delt opp i to for at ikke filene skal bli for store, og du kan enten laste den ned i pdf format eller bla i boken på skjermen på datamaskinen din.

I den første delen som består av side 1-56 finner du følgende innhold:

 • Tanker femtiårsjubileet (av professor dr. philos Anatol Heinz, formann i 1961) – side 5
 • Fra Okshoved til Blommenholm (av dr. philos Halvdan Koht) – side 9
 • Gamle Drammensvei og Blommenholm Hovedgård (av Fredrik Schjander d.e.) – side 19
 • Fra bondegård til villastrøk (av Ingeborg Lindemann f. Halvorsen) – side 28
 • A/S Blommenholm – side 31
 • Blommenholms Vel de først 25 år – side 32
 • «Homan» (av «Babsen) – side 35
 • Førkrigs- og krigsår (ved Riborg M.K. Knudsen, f. Fagelund) – side 38
 • Etterkrigstiden (av aktuar Arne Knudsen) – side 41

I andre del fra side 57-85 finner du følgende innhold:

 • Formenn i Blommenholms Vel – side 57
 • Blommenholm Tennisklubb (av Knut Bratterud) – side 58
 • Blommenholm Bridgeklubb (av Karl Prydz Væthe) – side 61
 • Blommenholmspeiderne (av Fredrik Schjander jr.) – side 63
 • De voksne alvorlige menn (Prolog ved speidernes 25-års jubileum i 1960) – side 68
 • Blommenholms båtforening (av murmester Sverre Ellingsen) – side 70
 • Blommenholm Husmorlag gjennom ti år (av Inger Brodal) – side 79
 • Kart over området fra 1903 til 1961 – side 83