Blommenholm vel

E18 forbi Blommenholm

E18-korridoren Lysaker – Slependen
Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18-utbyggingen i juni 2018. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika.

Prosjektet er igang igjen i august 2019 etter midlertidig å ha blitt stoppet fordi staten ikke hadde satt av penger til innløsning av eiendommer for 2019. Budstikka omtaler dette 17.12.18.

Byggestart er fortsatt uvisst.

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden. Etter de siste opplysningene vi har vil bompengeavgiften for strekningen bli kr 44 tur-retur Oslo.

Arbeidet har nå startet med reguleringsplanen for strekningen Lysaker til Solvikveien på Ramstadsletta. Prosessen med innløsning av berørte boliger har også startet, men staten har ikke satt av penger til dette i 2019.  I henhold til fremdriftsplanen vil arbeidet med tunnelen under Blommenholm tidligst starte i 2023.

Se informasjon om veiprosjektet på Statens Vegvesen

Se informasjon hos Bærum Kommune

Se hva Budstikka skriver om ny E18

Se illustrasjon fra Statens vegvesen i rapport fra 2013