Blommenholm vel

Kontingent

Alle som bor innenfor vårt område har tvungen medlemskontingent. Kjøper og selger av et hus er solidarisk ansvarlige for kontingenten, men for nye hus betales ikke kontingent hvis innflyttingen skjer sent på året.

Kontingenten er kr 300,- for 2019. For leiligheter er den kr. 250,-

Du kan enten betale til kontonummer  9235 19 13276 eller via VIPPS til ”Blommenholm Vel” eller 514410.

Husk å angi navn og adresse for den det gjelder.