Blommenholm vel

Kontingent

Alle som eier eiendom innenfor vårt område har tvungen medlemskontingent. Kjøper og selger av et hus er solidarisk ansvarlige for kontingenten, men for nye hus betales ikke kontingent hvis innflyttingen skjer sent på året.

Kontingenten er kr 400,- for 2024. For leiligheter er den kr. 300,-. Støttemedlemmer betaler kr. 200,-

Betaler du uten KID eller på VIPPS må du huske på å angi navn og adresse. Bor du et annet sted, ønsker vi en faktureringsadresse, eller din e-post. Nå kan du også betale via e-faktura.

Faktura sendes ut i april/mai og du kan betale til kontonummer  9235 19 13276 eller via VIPPS til ”Blommenholm Vel” eller 514410.

IBAN: NO66 9235 1913 276 BIC/SWIFT: KBNONO22XX