Blommenholm vel

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten ved Lakseberget vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 i tunnel under Sandvika står ferdig rundt 2033.

Kommunen har en temaside for utvikling av denne delen av Sandvika og du kan følge saken i sin helhet der.

Sommeren 2022 er status som følger: Bærum Kommune har lagt frem planer om bruk av steinmasser fra Ringeriksbanen og andre infrastrukturprosjekter til utfylling mellom Kadettangen og Sjøholmen. Planen ble godkjent med stort flertall i kommunestyret og arbeidene vil starte til neste år. Prosjektet vil etter nåværende planer vare i 3-4 år. Planene omfatter et mindre areal av Blommenholm Båtforening som vil bli brukt som transportvei i anleggsperioden frem til riggplassen og utskipningskaien ved Sjøholmen.

Det er planlagt en stor utbygging av 6000 boenheter i Sandvika. Dette medfører 14.000 nye innbyggere som vil ha stort behov for et sjønære rekreasjonsområde.

Skisse over planområde

Skisse over Sandvika Sjøfront