Blommenholm vel

Mulighetsstudie om Sandvika sjøfront

Bærum kommune har informert vellet om at de har invitert tre arkitektteam til til en mulighetsstudie om å utforske og utforme Sandvikas nye sjøfront.  Dette omfatter også vellets sjønære områder. Mulighetsstudiet gjennomføres som et parallelloppdrag – et oppdrag som handler om bevaring, landskapsforming, transformering og byutvikling og er planlagt avsluttet før jul 2018.

Planområde