Blommenholm vel

Medlemmer

Alle myndige beboere samt foreninger og firmaer innenfor velområdet ønskes velkomne til å være medlem av vellet.  Vi tilbyr også støttemedlemskap til personer utenfor vellets grenser. Ta kontakt med rodesjefen, formannen eller send en e-post til web@blommenholmvel.no

Pliktige medlemmer er de huseiere som i henhold til opprinnelig skjøte fra A/S Blommenholm er forpliktet til å stå som medlem, samt huseiere med parseller utskilt fra medlemspliktige eiendommer.

Ektepar betaler kontingent som for ett medlem. Borettslag mv. kan ha kollektivt medlemskap.

Les om betaling av kontingenten under menyen «Om vellet».