Blommenholm vel

Stier

Velet har oppfølgingsansvar for noen av stiene som finnes i velet. Disse er:

  1. Stien mellom Sjøveien og Homansvei, og videre mellom Homansvei og Preståsen
  2. Stien mellom Homansvei og Preståsen ved Flyinndammen
  3. Stien mellom Oksehovedveien og Bjerkåsen
  4. Skogsstien i forlengelse av Ingerlien

I tillegg følger velet opp saken om å etablere en sti mellom Flyinnveien og Homansvei.