Blommenholm vel

Rodesystemet

Blommenholm vel er delt inn i ni ulike roder (områder). Informasjon mellom vellet og beboerne går gjerne gjennom rodesjefene. Det er medlemmene av styret som er rodesjefer og de fleste har ansvaret for sitt nærområde. Får du en konvolutt fra vellet i din postkasse så er den levert av din rodesjef. Har du ved en feil mottatt post fra vellet må du ikke sende den i retur med posten. Det påfører vellet dyre straffegebyrer. Gå heller en tur og lever den tilbake i din rodesjefs postkasse eller send en e-post og gi beskjed.

Rodesjefene deler ut informasjon, holder øye med grusen i kassene på vinteren og tar i mot innspill fra beboere i sitt område. Har du akkurat flyttet til eller skal flytte fra Blommenholm så informer din rodesjef.

Finn din rode og se hvem som er din rodesjef og nærmeste kontaktpunkt på siden Styret.

Rode 1 Bjerkåsen (45 husstander)
Rode 2 Halvorsens vei /Oksehovedveien / Engertunet (63 husstander)
Rode 3 Blommenholmveien nord for jernbanen / Ingerlien (67 husstander)
Rode 4 Skogstien / Stasjonsveien / Gamle Drammensvei
nord for jernbanen (55 husstander)
Rode 5 Blommenholmveien syd for jernbanen / Sjøveien /
Tomtestubben / Homans vei 1–11 (72 husstander)
Rode 6 Homans vei 12–28 / Sverrestien 1–39 B (55 husstander)
Rode 7 Preståsen (32 husstander)
Rode 8 Anthon Walles vei 1–8 / Homans vei 29–49 (39 husstander)
Rode 9 Gamle Drammensvei syd for jernbanen 122–128 /
Flyinnveien / Sandviksveien (54 husstander)
Totalt ca 485 husstander