Blommenholm vel

Rodesystemet

Blommenholm vel er delt inn i ni ulike roder (områder). Informasjon mellom vellet og beboerne går gjerne gjennom rodesjefene. Det er medlemmene av styret som er rodesjefer og de fleste har ansvaret for sitt nærområde. 

Rodesjefene deler ut informasjon, holder øye med grusen i kassene på vinteren og tar i mot innspill fra beboere i sitt område. Har du akkurat flyttet til eller skal flytte fra Blommenholm så informer din rodesjef.

Rode 1: Bjerkåsen (ca 45 eiendommer)
Rodesjef: Liv Forberg Laukholm i Bjerkåsen 16
Rode 2: Halvorsens vei /Oksehovedveien / Engertunet (ca 102 eiendommer)
Rodesjef: Ingeborg Sæter
Rode 3: Blommenholmveien 5-27 og 14-46 (alt nord for jernbanen) / Ingerlien (ca 72 eiendommer)
Rodesjef: Christine Munch
Rode 4: Gamle Drammensvei 153-170 (nord for jernbanen) / Skogstien /
Stasjonsveien 1-21 og 2-18 (ca 60 eiendommer)
Rodesjef: Tonje Berntsen i Halvorsens vei 10
Rode 5: Blommenholmveien 1-3 og 2-8 (alt syd for jernbanen) / Sjøveien /
Tomtestubben / Homans vei 1–11 (ca 75 eiendommer)
Rodesjef: Charles Jensen i Tomtestubben 5B
Rode 6: Homans vei 12–28 / Sverrestien 1–39 B (ca 53 eiendommer)
Rodesjef: Ole A. Heintz
Rode 7: Preståsen (ca 32 eiendommer)
Rodesjef: Øystein Sverre
Rode 8: Anthon Walles vei 1–8 / Homans vei 29–49 (ca 43 eiendommer)
Rodesjef: Kjetil Høydal
Rode 9: Gamle Drammensvei 171-196 syd for jernbanen / Flyinnveien / Sandviksveien 122-126 (ca 66 eiendommer)
Rodesjef: Atle Skattebøl
Totalt ca 546 eiendommer