Blommenholm vel

Trafikksikkerhet

Vellet jobber kontinuerlig for å forbedre trafikksikkerheten i området, og er avhengig av innspill fra medlemmene for å sette saker på dagsordenen.

For tiden følger vellet opp arbeidet med å etablere gangvei mellom Flyinnveien og Homansvei.

Tidligere har vellet engasjert seg sterkt i å etablere Sjøveitunellen – gangkulvert mellom Sjøveien og Halvorsens vei.