Styret

Formann
Charles Jensen
Tomtestubben 5B
m: 474 63 940
chajen@online.no

Nestformann
Ole Heinz
Homansvei 24
m: 926 16 555
oheintz@online.no

Styremedlemmer
Ole Andreas Sandbo
Ole Andreas Isdahl, sekretær
Atle Skattebøl
Øystein Sverre, veisjef

Se siden rodesystemet for telefonnumre og e-post.

Varamedlemmer
Mette Warhuus
Ingeborg M. Sæter

Forretningsfører
Kjetil Høydal

Valgkomité
Marianne Lien
Kathrine Roede
Alex Holst

Revisor
Jørgen Berg
Leif Arnold Thomas