Styret

årsmøte_2015_02

Formann
Charles Jensen
Tomtestubben 5B
m: 474 63 940
chajen@online.no

Nestformann
Ole Heinz
Homansvei 24
m: 926 16 555
oheintz@online.no

Styremedlemmer
Se siden rodesystemet for telefonnumre og e-post.

Ole Andreas Sandbo
Ole Andreas Isdahl, sekretær
Atle Skattebøl
Øystein Sverre, veisjef

Varamedlemmer
Mette Warhuus
Elin Sabel

Forretningsfører
Kjetil Høydal

Nettsideredaktør
Christine Munch
m: 40 248 284
web@blommenholmvel.no

Valgkomité
Marianne Lien
Kathrine Roede
Hans Lindemann

Revisor
Jørgen Berg
Leif Arnold Thomas

Bilde: Årsmøte 2015
Foto: Christine Munch © 2015