Blommenholm vel

Styret med flere

NavnKontaktRodeansvar
Charles Jensen
Formann
Tomtestubben 5 B
Mobil 474 63 940
chajen@online.no
Rode 5 
Blommenholmveien syd for jernbanen / Sjøveien /
Tomtestubben / Homans vei 1–11
Ole A. Heintz
Nestformann
Homansvei 24
Mobil 926 16 555
oheintz@online.no
Rode 6 
Homans vei 12–28 / Sverrestien 1–39 B
Atle Skattebøl
Styremedlem
Gamle Drammensvei 192
Mobil 90831738
atle.skattebol@gmail.com
Rode 9 
Gamle Drammensvei syd for jernbanen 171-196 /
Flyinnveien / Sandviksveien 122-130
Øystein Sverre
Styremedlem og Veisjef
Preståsen 22
Mobil 90664056
oystein.a.sverre@gmail.com
Rode 7
Preståsen
Christine Munch
Styremedlem
Gamle Drammensvei 196
Mobil 40248284
christine@villa-fredheim.no
Rode 3 
Blommenholmveien nord for jernbanen / Ingerlien
Tonje Berntsen
Styremedlem
Halvorsens vei 10
Mobil 48195739
tonjeber@gmail.com
Rode 4 
Skogstien / Stasjonsveien /
Gamle Drammensvei 153-170
nord for jernbanen
Liv Forberg Laukholm
Varamedlem
Bjerkåsen 16
Mobil 40602792
livforberg@gmail.com
Rode 1 Bjerkåsen 
Ingeborg Sæter
Varamedlem
Stasjonsveien 5 B
Mobil 99621711
insa@live.no
Rode 2 
Halvorsens vei / Oksehovedveien / Engertunet
Kjetil Høydal
Forretningsfører
Gamle Drammensvei 176
Mobil 95209394
kjetil.hoydal@dnb.no
Rode 8 
Anthon Walles vei 1–8 / Homans vei 29–49 
Morten Østby-Deglum
Webredaktør / Medlemsregister
Tomtestubben 5 A
Mobil 91596142
morten.deglum@gmail.com
Marlin Therese Aasbø
Valgkomite
Halvorsens vei 3
marlinaa1607@gmail.com
Alex Holst
Valgkomite
Homans vei 21
alex.holst@outlook.com
Ole A. Sandbo
Valgkomite
Blommenholmveien 4B
Mobil 41530310
ole.sandbo@aftenposten.no
Jørgen Berg
Revisor
Leif Arnold Thomas
Revisor