Blommenholm vel

Lenker

Har gatelyset gått så meld det inn på Bærum kommunes side

Står en bil feilparkert, det er store hull i veien  eller lignende problemer så gå inn på fiksgatami.no og meld i fra

Foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre på minsak.no

Vær en oppmerksom voksen og knytt deg til vennskapspilotene

Gå på loppemarked og støtt Blommenholm, Høvik og Løkeberg skolekorps hbl-korps.no eller lik dem på facebooksiden