Blommenholm vel

Blommenholmveien 1 og 2

Både Kiwi og Rema 1000 har ønsket å etablere butikk på Blommenholm. De har kjøpt hver sine tomter, henholdsvis Blommenholmveien 1 og 2 (se kartet nedenfor). 

Det blir altså ikke noen butikker i Blommenholmveien 1 og 2 i denne omgang. Hva som vil skje med disse to tomtene på Blommenholm er for tiden uvisst. Eier av Blommenholmveien 2 forteller i august 2020 at tomten midlertidig er utleid som lager og parkeringsplass m.m. til Lien Skog og Trepleie

Styret i vellet har i sin merknad til planene konkludert med følgende:

«Vi er skeptiske til om det er forsvarlig å regulere disse eiendommene for formål som vil generere på- og avkjørsler tett ved et knutepunkt som allerede på grunn av kombinasjon av ulike trafikanter, topografi, krappe svinger, avstand til rampe for motorveien og rundkjøring er meget uoversiktlig. Skulle det likevel bli vedtatt en utvikling av butikkområde på tomten, ber vi kommunen om å hensynta de trafikale, sikkerhets-, støy- og forurensningsmessige utfordringene beskrevet ovenfor som en slik utbygging vil medføre.»

Tidligere innlegg på vellets sider:
Oppslag i Budstikka