Blommenholm vel

Sti mellom Flyinnveien og Homansvei

Vellet har arbeidet for en gangvei som kommunen skal ha ansvar for. Stien vil kunne være siste ledd i en trygg gangvei fra Tomtestubben, via Flyinnveien og til Homansvei ved Flyinndammen. Det ser foreløpig ikke ut til at denne blir etablert da kommunen ikke vil ta ansvar.