Blommenholm vel

Lions vil ha blommenholmere som medlemmer!

Vi ønsker å etablere en klubb i området Høvik-Blommenholm-Sandvika. Et viktig prinsipp for Lions-klubbene er å jobbe i lokalmiljøet. Derfor er nesten alle klubber knyttet opp mot et lokalmiljø. Det er i dette klubbene primært skal drive sin humanitære og sosiale virksomhet.

Ta kontakt med Rolf Norgren (977 94 987), Inger-Mette Fosmo (909 67 417) eller Øystein Eek (928 98 613).

Det har eksistert Lions-klubber i Bærum helt siden 1956. Da ble Lions Club Sandvika etablert. I dag er det 9 klubber i vår kommune med til sammen noe over 240 medlemmer. Lions Club Sandvika eksisterer dessverre ikke lenger.

Lions bevegelsen har sitt utspring fra USA i 1917. Utgangspunktet var såkalte ”business clubs”, hvis formål var å etablere nettverk. Så var det noen som ønsket å vri fokus mot det å hjelpe andre, og det har vært bærebjelken i Lions siden.

I dag er Lions verdens største humanitære serviceorganisasjon. Til sammen er det neste 1,4 millioner Lions-medlemmer spredt over hele kloden. I Norge er vi godt og vel 11 000 medlemmer i ca. 450 klubber.

Vårt sosiale engasjement og våre humanitære aktiviteter skal som en tommelfingerregel være fordelt mellom 40 % lokalt, 20 % nasjonalt og 40 % internasjonalt. Når det gjelder lokale aktiviteter, så er det helt opp til de enkelte klubbene hva de ønsker å satse på. Hver og en av oss skal få anledning til å bidra innen områder vi føler noe for og som vi føler gir oss noe igjen. Det å glede og hjelpe andre, og se at hjelpen kommer til nytte, det gir hver og en av oss en fantastisk glede. Og det inspirerer til fortsatt innsats!

Når det gjelder aktiviteter på nasjonalt og internasjonalt nivå, er også dette noe vi føler engasjement overfor. Og her ser vi verdien av å være en del av en internasjonal organisasjon. Når vi i Lions Norge gjennomfører prosjekter i andre deler av verden, så gjøres dette ofte ved at vi benytter lokal kompetanse, også gjennom en Lions-klubb.

Av lokale aktiviteter klubbene her i Bærum engasjerer seg i, kan nevnes:

 • Støtte til barne- og ungdomsaktiviteter
 • Ungdomsleir og -utveksling
 • Idrettsarrangementer for barn og ungdom, samt barn og ungdom med psykiske eller fysiske handikap
 • Det holdningsskapende programmet Mitt Valg som brukes i skoler og barnehager
 • Aktivitetstilbud til eldre og til sykehjem
 • Miljøskapende aktiviteter i nærmiljøet
 • Utdannelse av førerhunder for blinde og svaksynte

Internasjonalt engasjerer klubbene seg gjerne i fellesaktiviteter som:

 • Brønnboring
 • Skoler og utdanning
 • Helseprosjekter
 • Osv. osv.

i vår egen verdensdel eller utenfor Europa.

I dag har vi ingen Lions-klubber i sørvestre del av Bærum, og det vil vi gjerne gjøre noe med. Imidlertid har vi en klubb bestående av kvinnelige medlemmer. De har frem til i dag ikke hatt et fast geografisk tyngdepunkt, og ønsker å få dette. Vi tror på lokal tilknytning. Det er veldig hyggelig å kunne engasjere seg i eget lokalt miljø. Så med utgangspunkt i Lions Club Bærum/Verdande håper vi å få etablert en klubb i området Stabekk til Sandvika bestående av begge kjønn! Tiden med rene herreklubber, og for så vidt også dameklubber, er gått ut på dato.

De som kunne være interesserte i å lære mer om hva vi står for og hva vi driver med, så er gjerne den beste måten å bli med på et par møter.

For ordens skyld er det viktig å understreke at Lions er en religiøst og politisk uavhengig og nøytral organisasjon.

Vi håper å komme i kontakt med interesserte på Blommenholm og vil gjerne invitere dem til å delta i ett eller flere Lions-møter for å bli kjent.

Ta kontakt med Rolf Norgren (977 94 987), Inger-Mette Fosmo (909 67 417) eller Øystein Eek (928 98 613).