Blommenholm vel

Du kan nå få nabo’n tett på

Nettavisen ved journalist Geir Ormseth skriver om nye regler for bygging av inntil 50 kvadratmeter boder. Reglene fritar både fra søknadskjemaer til kommunen og meldeplikt til naboen. Så før du vet ordet av det kan du få et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 kvadratmeter uthus med 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde bare 1 meter utenfor stuevinduet.

Les hele artikkelen i Nettavisen