Blommenholm vel

Presentasjon om nye E18

Prosjektdirektør Tom Hedalen og planleggingsleder Arulmathy Ranjit fra Statens Vegvesen presenterte status på E18 prosjektet på årsmøtet 22. mars. Nedenfor finner du presentasjonen, men husk at dette er et bilde av nåsituasjonen i prosjektet. Oppdatert informasjon finner du på prosjektets nettsider.

Kontaktinformasjon om prosjektet finner du nederst på denne siden.

Det er også etablert en medvirkningsportal for delprosjektstrekningen gjennom Blommenholm.

Det er også lansert en egen «støykalender» i prosjektets regi som du kan lese mer om her.

Selve støykalenderen finner du her.

Send e-post til prosjektet. Merk e-post med f.eks. Ramstadsletta-Nesbru.

Utvalgte kommentarer fra årsmøtet:

 • Trafikk på ny vei etappe 1 blir i påsken 2027
 • Har kommet 50-60 meter inn i tunnelen fra Ramstadsletta
 • Det er dårlige grunnforhold på strekningen, dårlig stein
 • Veisystem i Høvik sentrum overlatt til kommunen
 • Gjønnestunnelen nå lagt ut som enterprise
 • Borr eller sprenging. De mener sprenging er best, da ellers blir massene «mel»
 • Ny Lysaker kollektivterminal, satt av 700 mill ink mva. 4 alternative plasseringer
 • Tunneler har 3 meter laveste overdekning
 • Revet 139 bygg, kjøpt for 2,2 mrd, og revet for 1 mrd.
 • Ramstadsletta-Nesbru prosejktgrunnlag leveres til Asker og Bærum kommune i 2025
 • Etappen vil være på ca 5 km.
 • Vanlig vei vil SVV ha som 4 felts (2 i hver retning) for kollektivtrafikk
 • Flyinndammen vil kartlegges før beslutning om tiltak for å bevare
 • Svakhetssone ved Sandvikselva
 • Prisstigning siste år 15% (Ukraina og covid, særlig stål)
 • Ventilasjonstårn ved inn- og utløp, for brann og støv, uten filtrering (Sintef klarer ikke effektiv rensing av luft)
 • Støyskjermer ved inn og utløp ca 3-3,5 m. inkl solcellepaneler
 • 80 000 biler å dagens E18. Lokalvei beregnet i ulike scenarier, anslag kan være 16 000
 • Alt ferdig tidligst 2028 +8-9 år.
 • Jobber med å forbedre kommunikasjon til beboere (møter og digitalt)
 • Lakseberget vil bare ta imot 5% av totale masser i prosjektet
 • Grunneierbidrag kan bli aktuelt mht finansiering
 • Neste uke først utkast til NTP 2026-2035

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *