Blommenholm vel

Kvistinnsamling fra 17. april – 4. mai

Kvistinnsamlingen startet i år den 17.april.  Vi har fått mange henvendelser om at mange medlemmer fremdeles hadde snø i hagen på det tidspunktet og dermed var forsinket med utsettelse av kvist etc.

Vi har snakket med leverandøren 24.4 og kan opplyse om at de tar en ny full runde i løpet av denne uken.

Se informasjon under «Tjenester / Innsamling av hageavfall»