Blommenholm vel

Invitasjon til årsmøte 20. mars 2024

Kjære medlemmer,

Håper å se dere den 20.mars kl. 19.00.  I etterkant av årsmøte vil vi få en orientering fra Statens Vegvesen om fremdriften på E18 og spesielt om tunnelprosjektet under Sandvika. Vedlagt innkalling, regnskap og årsberetning.

Vel møtt!

Hilsen

Charles Jensen

Formann Blommenholm Vel