Innsamling av hageavfall

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 mandag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres mandag 25. april – mandag 2. mai 2016.

Tips for å sikre at kvisten blir hentet
– Kvisten har lengde på maksimum 2 meter og tykkelse på maksimum 12 cm
– Den buntes godt med hyssing eller tynt tau – ikke ståltråd
– Løv, gress og småkvist kan fylles i sekk. Sekkene foldes i toppen, men bindes ikke igjen.
– Sekker med løv og kvist må ikke bli urimelig tunge
– Annet avfall blir ikke tatt med. Ikke gjem annet avfall i sekkene.
– Det er fint om 2 til 4 naboer kan sette avfallet samlet.
– Husk at bilen kan ikke kjøre inn i de minste stikkveiene.

Det aller beste er kompostering!
Kompostering av løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage er et godt alternativ. Dermed nyttiggjøres hagens egne ressurser, og Blommenholm vels utgifter til innsamlingen reduseres. Denne innsamlingen er dyr for vellet, og vi må prøve å redusere avfallsmengden.

Annet alternativ
Du kan kjøre hageavfallet for gratis levering på Ramstad skole søndagene før ryddeaksjonen. Følg med i Bæringen for å få detaljer om dette.

Ikke tillatt
Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fyller derfor et viktig behov. Eventuelle spørsmål besvares gjerne på årsmøtet den 16. mars 2016.

 

Bilde: Anne-Kristin (Peppe) U-S Munch holder på med våraksjonen i hageanlegget rundt Villa Fredheim. Foto: Christine Munch © 2012