Blommenholm vel

Butikk i Blommenholmveien 1 og 2

Både Kiwi og Rema 1000 ønsker å etablere butikk på Blommenholm. De har kjøpt hver sine tomter, henholdsvis Blommenholmveien 1 og 2 (se kartet nedenfor). Det pågår for tiden en prosess i regi av kommunen som antakelig ender opp med at en av dem får etablere butikk. I følge kommunen vil det bli tatt opp til sluttbehandling i løpet av september/oktober for at det skal tas en beslutning i høst.  Vellet har engasjert seg gjennom høring og informasjon til medlemmene.

Siste nytt er at kommunestyret sluttbehandler saken 28. november i år.

Du kan følge prosessen i kommunen i deres database for plan- og byggesaksdialog.

Tidligere innlegg på vellets sider:
Oppslag i Budstikka