Blommenholm vel

Butikk i Blommenholmveien 1 og 2

Både Kiwi og Rema 1000 ønsker å etablere butikk i Blommenholmveien 1-2. De har kjøpt hver sine tomter og det pågår for tiden en prosess i regi av kommunen som antakelig ender opp med at en av dem får etablere butikk. I følge kommunen vil det bli tatt opp til sluttbehandling i løpet av september/oktober for at det skal tas en beslutning i høst. Vellet har engasjert seg gjennom høring og informasjon til medlemmene.

Det ble redegjort for Kiwi-alternativet på årsmøtet i 2018, og du kan se protokollen for oppsummering.

Tidligere innlegg:
Oppslag i Budstikka