Blommenholm vel

Butikk i Blommenholmveien 1 og 2

Både Kiwi og Rema 1000 ønsker å etablere butikk på Blommenholm. De har kjøpt hver sine tomter, henholdsvis Blommenholmveien 1 og 2 (se kartet nedenfor). 

Bærum Kommunestyre behandlet butikksakene 6. februar.  Det var tre private planforslag om butikker i vårt område som det skulle stemmes over.  Forslagene til butikker i Blommenholmveien 1 (REMA), Blommenholmveien 2 (KIWI) ble nedstemt, mens forslaget til butikk i Motorpool sin bygning i Sandviksveien (COOP) ble godkjent.

Det blir altså ikke noen butikker i Blommenholmveien 1 og 2 i denne omgang. Hva som vil skje med disse to tomtene på Blommenholm er for tiden uvisst.

Se saksdokumenter for kommunestyremøte 6. februar

Styret i vellet har i sin merknad til planene konkludert med følgende:

«Vi er skeptiske til om det er forsvarlig å regulere disse eiendommene for formål som vil generere på- og avkjørsler tett ved et knutepunkt som allerede på grunn av kombinasjon av ulike trafikanter, topografi, krappe svinger, avstand til rampe for motorveien og rundkjøring er meget uoversiktlig. Skulle det likevel bli vedtatt en utvikling av butikkområde på tomten, ber vi kommunen om å hensynta de trafikale, sikkerhets-, støy- og forurensningsmessige utfordringene beskrevet ovenfor som en slik utbygging vil medføre.»

Tidligere innlegg på vellets sider:
Oppslag i Budstikka