Sjøveitunnelen

Arbeidet med tunnelen ble startet høsten 2013, og støpearbeidene ble ferdig før vinteren kom. Våren 2014 gjøres tunnelen klar med asfaltering, maling og parkmessig behandling. Det er sannsynlig at tunnelen vil bli åpnet i siste del av mai 2014. Det vil da bli avduket et kulturhistorisk skilt inne i tunnelen. Deretter får mange barn en tryggere skolevei, og en ny turvei blir tilgjengelig.