Blommenholm vel

Sjøveitunnelen

Arbeidet med tunnelen ble startet høsten 2013, og støpearbeidene ble ferdig før vinteren kom. Våren 2014 ble tunnelen klar med asfaltering, maling og parkmessig behandling. Åpningen sjedde 6. jui 2014. Det vil da bli avduket et kulturhistorisk skilt inne i tunnelen. Mange barn har fått en tryggere skolevei, og en ny turvei er tilgjengelig.

Se innlegg fra åpningen.