Blommenholm vel

Sti mellom Flyinnveien og Homansvei

Det er planlagt en gangvei som kommunen skal ha ansvar for. Per august 2018 er det en oppsitter som kommunen ikke har gjort avtale med og som foreløpig stopper etableringen. Vellet er for å etablere en slik sti, og følger opp saken med kommunen.