Blommenholm vel

E18-korridoren Lysaker – Slependen

Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18 utbyggingen i juni i år. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika.

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden. Etter de siste opplysningene vi har vil bompengeavgiften for strekningen bli kr 44 tur-retur Oslo.

Arbeidet har nå startet med reguleringsplanen for strekningen Lysaker til Solvikveien på Ramstadsletta. Prosessen med innløsning av berørte boliger har også startet. Dersom alt går etter planen vil arbeidet med ny E18 starte på Lysaker i 2018. I henhold til fremdriftsplanen vil arbeidet med tunnelen under Blommenholm tidligst starte i 2023. Mer opplysninger på Bærum Kommunes hjemmesider.

Illustrasjon: fra Statens vegvesen