Blommenholm vel

Status 25. mai om kvistinnsamlingen

Kjære medlemmer,

På vegne av styret i Blommenholm Vel vil jeg på det sterkeste beklage forsinkelsene som har vært i årets innsamling.  Jeg har purret på leverandøren nærmest hver dag – men det har ikke hjulpet i noen særlig grad.  Jeg fikk nedenstående mail fra leverandøren søndag kveld. 

Der forklarer leverandøren årsaken til forsinkelsen, men dette er ikke tilfredstillende for oss. Vi vil ta opp dette i en egen diskusjon og forhandle om eventuell rabatt og endringer i fremtidig innsamlingsform.

Hilsen 

Charles Jensen
Formann

__________________________________________________

Hei,

Dette er en mail som går ut til de vellene der vi foreløpig ikke er ferdige med hageavfallinnsamlingen.

Som nevnt i tidligere mail, som dere for ordens skyld ser kopiert inn nedenfor, så gjorde de innskjerpede innreiserestriksjonene, som  kom i april, at det ikke var mulig å få inn de av våre ansatte eller ekstramannskaper, som var i Polen.

Så vi har fortsatt bare ca. 60 % av vanlig arbeidsstyrke på jobb.

Men vi står fortsatt på og vil samle inn alt hageavfall som er satt ut i de veiene vi ikke allerede  har kjørt.

Vi har etter 17. mai fortsatt med to komprimatorbil-team hver dag, utenom søndager, som bare har arbeidet med hageavfallinnsamlingene. 

Hvert team kjører i ett eller to vel hver dag, og så kjører de i ett eller to andre vel neste dag, slik at folk i de enkelte vellene skal se at det minker litt her og der og på den måten kanskje forstå at det snart er «deres tur».

Vi håper dere forstår at Renova også har mange andre oppdrag, med borettslag, sameier og andre kunder, som også er booket inn for flere måneder siden. Vi er nødt til å håndtere også disse oppdragene, så to komprimatorbilteam må kjøre med den typen oppdrag hver dag.

Med to team på hageavfall henter vi ca. 30 tonn pr. dag. Jeg er usikker på hvor mye som er igjen, men jeg vil tro at vi i løpet av ca. 10 dager skal være ferdige med det meste.

Jeg sender mail til en i styret, når vi er ferdige med hvert enkelt vel, så dere skal vite når alt er hentet.

Jeg får jo en del henvendelser vedr. dette hageavfallet, men det er så travle dager at jeg dessverre ikke har mulighet til å svare på alt. Derfor sender jeg nå denne felles informasjonsmailen, så dere er orientert. 

Dette er for ordens skyld den mailen jeg sendte ut som orientering, den 7. mai:

Hei,

Dette er et litt standarisert svar, til velforeninger og velmedlemmer vedr. fremdriften for hageavfallinnsamlingene.

  • Vi har mange polske ansatte. I april kom det igjen nye innskjerpelser fra regjeringen vedr. innreise. Dette har medført at våre polske ansatte + ekstramannskaper fra Polen, som vi pleier å benytte om våren, nå dessverre ikke får komme inn i Norge. Flere ansatte har blitt avvist på grensen og har måttet dra hjem til Polen igjen. Dette fordi grensekontrollen nå kun slipper inn de som skal utføre såkalt «kritiske samfunnsfunksjoner». Hageavfallinnsamling går dessverre ikke inn under dette.
  • Departementet sier dette: «Justis- og beredskapsdepartementet har informert Samferdselsdepartementet om at de legger følgende tolkning til grunn: Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d åpner ikke for å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter.»
  • Vi har derfor ca. 40 % færre ansatte i arbeid nå enn det vi hadde planlagt når vi gikk ut med tilbudet om innsamling i februar. Vi har de siste ukene forsøkt å rekruttere i Norge, men vi har ikke lykkes med å finne noen ledige som har sikkerhetsopplæring på renovasjonsbiler.
  • Dette har medført at vi er forsinket med innsamlingene. Men vi skal i alle fall stå på med fire komprimatorbilteam og 12 mann, i de resterende dagene frem mot 17. mai. Disse teamene samler da inn ca. 40-50 tonn hver dag, så totalt vil det minke mye i dagene som kommer. Vi vil i første omgang prioritere litt større veier samt områdene rundt skolene. En del vel kommer vi til å bli helt ferdige med, men vi er redd for at det også vil bli noen vel vi ikke blir ferdige med. For de vi ikke blir helt ferdige med, vil vi fortsette etter 17. mai, helt til alt er samlet inn.
  • Vi står på alt vi kan, men håper dere har forståelse for at det i disse korona-tider er helt andre forhold enn normalt for de fleste av oss, og at dette da også har stor innvirkning på hageavfallinnsamlingene, siden vi ikke får inn en del av våre ansatte. Jeg ber dere være greie og ikke ringe oss for å purre oss, – siden vi allerede jobber så hardt vi kan med dette.

Så vil jeg til slutt ønske alle en riktig hyggelig 17. mai, selv om det dessverre vil ligge noe hageavfall igjen i en del veier. 

Med vennlig hilsen

Tor Gard Skjoldhammer

Daglig leder

Kontor: 22 10 10 10    Mob. 92 44 84 02  

tor@renova.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *