Blommenholm vel

hensyn

Trafikksikkerhet og stier
Trafikksikkerhet og stier

Trafikksikkerhet og stier

Vellet ønsker å bidra til at trafikksikkerheten ivaretas og blir enda bedre på Blommenholm. Vårt vel og nabovellene fortettes og det betyr økt biltrafikk og andel myke trafikkanter. Det er også mye anleggstrafikk med store lastebilder i området. Vellet ønsker flere…