Blommenholm vel

Trafikksikkerhet og stier

Vellet ønsker å bidra til at trafikksikkerheten ivaretas og blir enda bedre på Blommenholm. Vårt vel og nabovellene fortettes og det betyr økt biltrafikk og andel myke trafikkanter. Det er også mye anleggstrafikk med store lastebilder i området. Vellet ønsker flere og enda bedre vedlikehold av stikkveier og gangstier.

Det vil øke fremkommeligheten for alle beboerne og knytte ulike nabogrender tettere sammen. I fjor åpnet Sjøveitunnlen og er flittig i bruk. Det som nå er utfordringen er at alle må ta hensyn og være aktsomme ved kjøring der den munner ut i Homans vei – bilister, men også gående og syklende, må se seg for.

Vellet ønsker også å oppfordre alle blommenholmere til å se over sine busker, hekker, kratt og trær slik at de kan beskjæres for å gi god sikt langs veiene.

Og med den oppfordingen gir vi en til. Bruk alle stikkveier og gangstier. Plutselig oppdager du nye naboer du kan hilse på, blomster du kan lukte på eller se en sjelden fugl.

Trafikksikkerhet for bløte små og store.

Bilder: Christine Munch

 

photo 1

I Flyinnveien (bildet) og i Homans vei er det byggeaktivitet med tunge, store lastebiler. Blommenholm vel går inn for at Flyinnveien forlenges med en gangsti, for at alle skal kunne ferdes tryggere på Blommenholm.

engervann_mai_2015

Engervann i mai 2015. Der hekker svanene i disse dager. De trenger ro, men det gjør kanskje en blommenholmer på tur også.