Blommenholm vel

Nye kadettangen

Fra Bærum kommunes hjemmeside:

Arbeidene med utfylling og bygging av «nye Kadettangen» er nå i gang. Etter planen vil Kadettangen gjenoppstå som ny park med strand sommeren 2018.

Her er det som skal skje:

  • I november 2014 starter forberedelsene til mottak av steinmasser fra ny E16-tunnel. En rigg vil skyte ned vertikale dren til sandunderlaget som skal legges ut. Sandunderlaget skal stabilisere grunnen og fungere som et beskyttende lag oppå det forurensede underlaget. Arbeidet er planlagt avsluttet ved årsskiftet.
  • Våren 2015 starter arbeidet med ny E16-tunnel og utfyllingen av massene på Kadettangen.
  • I løpet av 2015 vil framtidig standard på og utforming av Kadettangen avklares.
  • Sommeren 2018 vil Kadettangen gjenoppstå og igjen være tilgjengelig for publikum.

Rekreasjonsmuligheter i anleggsperioden
Kadettangen vil i en 2-års periode være et anleggsområde. Det vil ikke være bademuligheter på Kadettangen i de berørte somrene, men tilbudet til de badende ivaretas på kommunens mange øvrige strender, blant annet på Kalvøya.

Isoppsynet vil se på mulige utgangspunkter fra Høviklandet for merkede løyper på sjøisen.

Aktivitetene i regi av Bærum Sportsklubb vil kunne pågå som tidligere, og adkomsten langs gjestebrygga til Kalvøya vil være åpen for ferdsel som nå.

Tre forslag til utforming
Tre landskapsarkitekter ble utfordret i et parallelloppdrag til å forme fremtidens Kadettangen. Les om de tre forslagene på Bærum kommunes nettside.

samlebilde_kadettangen

Illustrasjonene er fra Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, Sweco og La-La Tøyen (siste er også forsidebilde i denne artikkelen).