Blommenholm vel

Oppussing av stasjonen

Bilde fra Budstikka:
Ida Hansen ble overrasket da hun måtte bære barnevognen opp trappene på Blommenholm stasjon når hun og familien skulle på museumsbesøk i hovedstaden.

FOTO: TRINE JØDAL

Sommeren og høsten 2021 har Jernbaneverket/Bane Nor holdt på med oppussing av Blommenholm stasjon. Vellet har engasjert seg for å få universell utforming uten at det pr. oktober 2021 har ført til noe.

Budstikka har også skrevet om saken og vist at det er håpløst for handicappede og familier med barnevogner og formannen har fått uttale seg til avisen.

Se innlegg i Budstikka den 19. oktober 2021.

Vedlagt relevant korrespondanse i saken: