Blommenholm vel

Kommunedelplanens arealdel: Høringsfrist 15. desember 2014

Kommuneplanens arealdel bygger på Bærum Kommunes arealstrategier, kart og føringer, som ble vedtatt høsten 2013. Måltall for boligbyggingen i Bærum er satt til 600 boliger per år eller 9000 boliger frem til 2030.

De viktigste føringene som ligger til grunn for Kommuneplanens arealdel er at:

  • Fremtidig utbygging skal skje ved sentre og knutepunkter langs eksisterende banestrekninger. Samtidig skal de være en restriktiv utbyggingspolitikk utenfor sentre og knutepunkter.

  • Utbyggingen skal avpasses etter kapasitet på infrastruktur, både sosial som barnehager, skoler og teknisk.

Planen er lagt på høring med høringsfrist 15. desember.

Lenke til kommunens informasjon