Blommenholm vel

Søker bæringer mellom 21 og 70 år

På vegne av Bærum kommune søker vi etter meddommere til Asker og Bærum Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

Den som oppnevnes må være fylt 21 år og ikke over 70 år. Fyll ut skjema og send det til Bærum kommune innen 10. juni 2016.

Meddommere spiller en vesentlig rolle i vårt rettssystem. Det er et prinsipp at tiltalte skal dømmes av sine likemenn. Meddommere, også kalt lekdommere eller lagrettemedlemmer, deltar på lik linje med fagdommere i straffesaker. I de mest alvorlige straffesakene blir skyldspørsmålet ofte avgjort av lagretten, en jury av ti lekdommere.

Hvem kan bli lekdommere?
Lekdommere velges av kommunestyret, og valgperioden er fire år. Meddommere har møteplikt og må i gjennomsnitt forvente å møte til to rettsaker i året. Det er et krav at en lekdommer har fylt 21 år, er yngre enn 70 år og er valgbar til kommunestyret. En lekdommer må snakke og forstå norsk. Det stilles krav om lovlydighet.

Takk for hjelpen!

Skjema: Skjema meddommer (pdf)
Mer informasjon:

www.baerum.kommune.no

www.domstol.no

Ved spørsmål, ta kontakt med politisk sekretariat i Bærum kommune på tlf. 67 50 37 01 eller på epost: politisk.sekretariat@baerum.kommune.no