Blommenholm vel

Idédugnad om Høvik kirke og bibliotek «etter E18»

Tirsdag 11. oktober kl. 20.00 til 21.30 på Høvik bibliotek. Hvordan skal området rundt Høvik kirke utnyttes i fremtiden?

Velkommen til åpent møte på Høvik om hva som skjer med og på Høvik etter E18-utsettelsen og også hvordan vi kan utvikle stedet på kort og lang sikt. I tillegg skal vi drøfte hvordan vi kan videreutvikle området som rommer kirken, biblioteket og menighetshuset. Kafé? Gangbro til Øvre Høvik? Parkanlegg? Åpne det mer opp? Hvordan kan området brukes mer enn det gjør i dag? Bør biblioteketsbygningen utvides og få en større grendehusfunksjon for for innbyggerne og vellene i området?

Dette blir et spennende idémøte og innspill fra nabovellene er viktig. Tiril Eid Barland fra planutvalget og Centragruppens Arne Jensen deltar i diskusjonene og kommer med innspill under iédugnaden.

Arrangeres av Høvik kirke ved menighetsrådet, sokneprest, eiendomsforvalter og Høvik biblioteks venner.

Velkommen!

 

Foto: Hans A. Rosbach, fra Wikipedia